Skip to main content

Vakmanschap of beroepsroute

Vakmanschapsroute

Vmbo-scholen en mbo-instellingen krijgen sinds schooljaar 2014/2015 meer ruimte om samen te werken en doorlopende leerroutes in te richten. Zij brengen een gezamenlijk onderwijsprogramma tot stand vanaf het derde leerjaar vmbo tot en met een diploma in het middelbaar beroepsonderwijs. Het experiment ‘Vakmanschap- en beroepsroutes’ is er om te onderzoeken of op deze wijze het beroepsonderwijs kan worden verbeterd.

Nieuwe wetgeving die doorlopende routes vmbo-mbo structureel mogelijk maakt is in voorbereiding. Zo is aangekondigd dat afspraken worden gemaakt om de overgang van vmbo naar mbo te verbeteren. Bovendien wordt het mogelijk om mbo niveau 1 of 2 af te ronden binnen het vmbo.

Ook bij ons op school zijn deze mogelijkheden natuurlijk volop aanwezig. Heb je hierover vragen, neem dan even contact op met een van onze decanen,  begeleiders of een mentor

Lees verder